U knjižnici možete pronaći više od 3600 knjiga i slikovnica za učenike, nastavnike i stručne suradnike, oko 200 videokaseta, 100 DVD-romova i 40 CD-romova, dječje časopise Radost, Prvi izbor, Moj planet, Modra lasta i Sovica i stručne časopise za potrebe djelatnika Centra. 

Uslugama knjižnice mogu se koristiti učenici polaznici Centra i djelatnici, a roditelji i stanodavci mogu posuđivati knjige iz područja odgoja i obrazovanja i to jednu knjigu na rok od dva tjedna

Knjižnica je otvorena za sve potencijalne zainteresirane korisnike koji nisu i ne mogu biti članovi naše knjižnice, a knjige mogu posuditi uz uvjete koje dogovaraju sa knjižničarkom  i ravnateljem Centra.

Dječjim i stručnim časopisima, referentnom literaturom, video-kasetama, DVD-romovima i CD-romovima mogu se koristiti svi zainteresirani učenici, roditelji i stanodavci unutar prostorija knjižnice, a djelatnici Centra mogu ih posuđivati i koristiti izvan prostorija knjižnice.

Knjižničarka:
Miroslava Vrbanić