Odaberite dokument koji želite pregledati:

 1. Antikorupcijski program
 2. Etički kodeks
 3. Godisnje_izvjesce
 4. Godišnji plan i program 2022-2023
 5. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama PDF
 6. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama csv
 7. inozemna obrazovna kvalifikacija – zahtjev
 8. Izjava  o nepostojanju sukoba interesa
 9. Kućni red 
 10. Kurikulum
 11. Obavijest_novi Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 12. odluka o pismenom ovlaštenju za kupovinu
 13. Odluka- zabrana pušenja
 14. Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje
 15. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 16. Odluka-zabrana korištenja sredstava ovisnosti
 17. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
 18. Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih dokumenata
 19. procedura blagajničkog poslovanja
 20. procedura izdavanja i obračuna putnih naloga
 21. procedura upravljanja i raspolaganja imovinom
 22. PROCEDURA-ZAPRIMANJA-RACUNA

Financijska izvješća,  pravilnike  i zapisnike sa sastanaka Školskog odbora potražite u sljedećim mapama:

Financijska izvješća

Pravilnici

Školski odbor

Arhiva