Odaberite dokument koji želite pregledati:

 1. Antikorupcijski program
 2. Dopune Statuta
 3. DOPUNE Statuta-Rana intervencija – 24.9.18.
 4. Etički kodeks
 5. Godisnje_izvjesce
 6. Godišnji plan i program 2022-2023
 7. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama PDF
 8. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama csv
 9. inozemna obrazovna kvalifikacija – zahtjev
 10. Izjava  o nepostojanju sukoba interesa
 11. Izmjene Statuta – listopad 2012.
 12. Katalog informacija
 13. Katalog_informacija 2011
 14. Kućni red
 15. Kurikulum
 16. Obavijest_novi Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 17. Odluka_-Katalog_informacija
 18. odluka o pismenom ovlaštenju za kupovinu
 19. Odluka o odabiru i zapisnik
 20. Odluka- zabrana pušenja
 21. Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje
 22. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 23. Odluka-zabrana korištenja sredstava ovisnosti
 24. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
 25. Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih dokumenata
 26. procedura blagajničkog poslovanja
 27. procedura izdavanja i obračuna putnih naloga
 28. procedura upravljanja i raspolaganja imovinom
 29. PROCEDURA-ZAPRIMANJA-RACUNA
 30. Statut CTŠ – 6.2.2019.
 31. SKUP RADNIKA zapisnik-10.12.19.

Financijska izvješća,  pravilnike  i zapisnike sa sastanaka Školskog odbora potražite u sljedećim mapama:

Financijska izvješća

Pravilnici

Školski odbor