Odaberite dokument koji želite pregledati:

 1. Antikorupcijski program
 2. Dopune Statuta
 3. DOPUNE Statuta-Rana intervencija – 24.9.18.
 4. Etički kodeks
 5. Godisnje_izvjesce 2018
 6. Godisnje_izvjesce
 7. Godišnji plan i program 
 8. Izjava  o nepostojanju sukoba interesa
 9. Izmjene Statuta – listopad 2012.
 10. Katalog informacija
 11. Katalog_informacija 2011
 12. Kućni red
 13. Kurikulum
 14. Odluka_-Katalog_informacija
 15. odluka o pismenom ovlaštenju za kupovinu
 16. Odluka o odabiru i zapisnik
 17. Odluka- zabrana pušenja
 18. Odluka-zabrana korištenja sredstava ovisnosti
 19. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
 20. procedura blagajničkog poslovanja
 21. procedura izdavanja i obračuna putnih naloga
 22. procedura upravljanja i raspolaganja imovinom
 23. PROCEDURA-ZAPRIMANJA-RACUNA
 24. Statut CTŠ – 6.2.2019.
 25. SKUP RADNIKA zapisnik-10.12.19.

Financijska izvješća,  pravilnike  i zapisnike sa sastanaka Školskog odbora potražite u sljedećim mapama:

Financijska izvješća

Pravilnici

Školski odbor