Klikom na naziv otvorite pravilnik.

 1. Pravilnik bagatelna nabava skole 2014 (1)
 2. Pravilnik o korištenju mobitela
 3. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
 4. Pravilnik o pedagoškim mjerama 2010.
 5. Pravilnik o radu 2015
 6. Pravilnik o radu školske knjižnice OŠ- 09.
 7. PRAVILNIK – usluga rane intervencije i poludnevnog boravka
 8. Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda OŠ
 9. Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 10. Pravilnik o unutarnjem redu
 11. Pravilnik  o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 12. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
 13. Pravilnik o zastiti na radu-2015
 14. Pravilnik o zaštiti od pož. 2009
 15. Pravilnik o računovodstvu