Marin Vučić – ravnatelj

Nastavno osoblje:

 1. Emina Ahmetović
 2. Ivana Batinić
 3. Alenka Bočkaj
 4. Maja Bosilj
 5. Vesna Dugandžić
 6. Petra Gal-Jezidžić
 7. Lana Habuš
 8. Lila Herceg Nenadić
 9. Tamara Herjavec Habek – vjeroučiteljica
 10. Helena Hrman
 11. Ivanka Jakopec
 12. Ksenija Kezele
 13. Ana Konjević
 14. Jasna Koren
 15. Renata Kos
 16. Jelena Kovačev
 17. Lorena Kovačić
 18. Kristina Kralj
 19. Jelena Kranjčec Mlinarić
 20. Anamarija Kuček
 21. Darija Kulfa
 22. Dragica Kuzman Ahmić
 23. Gordana Labaš
 24. Natalija Luić
 25. Blaženka Maltar
 26. Filip Marciuš
 27. Matea Marciuš
 28. Andreja Martinez
 29. Janja Mitrović
 30. Monika Novak
 31. Nevenka Pandža
 32. Ivana Peček- vjeroučiteljica
 33. Mirjana Plantak
 34. Marina Radosavljević
 35. Ivana Sopek
 36. Mateja Svetec
 37. Violeta Svetec
 38. Silvio Šantek
 39. Karmela Šemiga Strelec
 40. Vesna Šmaguc Labaš
 41. Edita Štok
 42. Ines van Hoek
 43. Hrvoje Žimbrek
 44. Ines Žukina

Stručni suradnici:

 1. Zlatko Bukvić -  pedagog
 2. Patricija Gold – socijalna pedagoginja
 3. Klara Kapeš – logoped
 4. Ivana Klapež – logoped
 5. Emili Kuhar – logoped
 6. Lidija Lončarić- logoped
 7. Mia Marčec – logoped
 8. Maja Merlić – Golubić – logoped
 9. Miroslava Vrbanić- knjižničarka

Dejan Pandža  -  odjeljenje radne okupacije osoba iznad 21 godine života  u sastavu Centra

Tanja Šac – poludnevni boravak

Njegovateljice:

1. Ivančica Car
2. Alenka Komes

Tajništvo:

 1. Kristina Koprek – tajnica
 2. Vesna Petrlić – administrativni tehničar

Računovodstvo: Spomenka Mikac, dipl.oec.

Tehničko osoblje:

 1. Anita Bajtai
 2. Josipa Cepanec – kuharica
 3. Blaženka Horvat
 4. Irena Krobot
 5. Darko Majcen
 6. Karolina Mihoković
 7. Mladen Miholjek