Marin Vučić – ravnatelj

Zlatko Bukvić -  pedagog

Nastavno osoblje:

 1. Emina Ahmetović
 2. Ivana Batinić
 3. Alenka Bočkaj
 4. Eva Brlek
 5. Vesna Dugandžić
 6. Petra Gal-Jezidžić
 7. Lila Herceg Nenadić
 8. Tamara Herjavec Habek – vjeroučiteljica
 9. Matea Hunjek
 10. Jasmina Jakopanec
 11. Ivanka Jakopec
 12. Ksenija Kezele
 13. Ana Konjević
 14. Jasna Koren
 15. Renata Kos
 16. Jelena Kovačev
 17. Lorena Kovačić
 18. Kristina Kralj
 19. Jelena Kranjčec Mlinarić
 20. Darija Kulfa
 21. Dragica Kuzman Ahmić
 22. Gordana Labaš
 23. Natalija Luić
 24. Blaženka Maltar
 25. Filip Marciuš
 26. Andreja Martinez
 27. Janja Mitrović
 28. Monika Novak
 29. Nevenka Pandža
 30. Ivana Peček- vjeroučiteljica
 31. Mirjana Plantak
 32. Marina Radosavljević
 33. Ivana Sopek
 34. Mateja Svetec
 35. Violeta Svetec
 36. Silvio Šantek
 37. Karmela Šemiga Strelec
 38. Vesna Šmaguc Labaš
 39. Ines Šoštarić
 40. Edita Štok
 41. Ines van Hoek
 42. Hrvoje Žimbrek
 43. Ines Žukina

Stručni suradnici:

 1. Patricija Gold – socijalna pedagoginja
 2. Klara Kapeš – logoped
 3. Ivana Klapež – logoped
 4. Emili Kuhar – logoped
 5. Lidija Lončarić- logoped
 6. Mia Marčec – logoped
 7. Maja Merlić – Golubić – logoped
 8. Miroslava Vrbanić- knjižničarka

Dejan Pandža  -  odjeljenje radne okupacije osoba iznad 21 godine života  u sastavu Centra

Tanja Šac – poludnevni boravak

Njegovateljice:

1. Ivančica Car
2. Alenka Komes

Tajništvo:

 1. Marina Kurolt  – tajnica
 2. Vesna Petrlić – administrativni tehničar

Računovodstvo: Spomenka Mikac, dipl.oec.

Tehničko osoblje:

 1. Anita Bajtai
 2. Josipa Cepanec – kuharica
 3. Blaženka Horvat
 4. Darko Majcen
 5. Karolina Mihoković
 6. Mladen Miholjek
 7. Lidija Sabol