Marin Vučić – ravnatelj

Nastavno osoblje:

 1. Emina Ahmetović
 2. Ivana Batinić
 3. Alenka Bočkaj
 4. Patricia Cunjak
 5. Vesna Dugandžić
 6. Petra Gal-Jezidžić
 7. Lana Habuš
 8. Anamarija Harmicar
 9. Lila Herceg Nenadić
 10. Tamara Herjavec Habek – vjeroučiteljica
 11. Jasmina Jakopanec
 12. Ivanka Jakopec
 13. Ksenija Kezele
 14. Ivana Klarić
 15. Ana Konjević
 16. Jasna Koren
 17. Renata Kos
 18. Lorena Kovačić
 19. Kristina Kralj
 20. Andreja Levačić
 21. Jelena Kranjčec Mlinarić
 22. Darija Kulfa
 23. Dragica Kuzman Ahmić
 24. Gordana Labaš
 25. Natalija Luić
 26. Dora Majcen
 27. Blaženka Maltar
 28. Filip Marciuš
 29. Matea Marciuš
 30. Andreja Martinez
 31. Janja Mitrović
 32. Nevenka Pandža
 33. Ivana Peček- vjeroučiteljica
 34. Marina Radosavljević
 35. Ivana Sopek
 36. Mateja Svetec Trčak
 37. Violeta Svetec
 38. Silvio Šantek
 39. Karmela Šemiga Strelec
 40. Vesna Šmaguc Labaš
 41. Edita Štok
 42. Ines van Hoek
 43. Hrvoje Žimbrek
 44. Ines Žukina

Stručni suradnici:

 1. Ana Šamarija – pedagoginja
 2. Patricija Gold – socijalna pedagoginja
 3. Janja Biščević – psihologinja
 4. Klara Kapeš – logopedinja
 5. Ivana Klapež – logopedinja
 6. Emili Kuhar – logopedinja
 7. Lidija Lončarić- logopedinja
 8. Mia Marčec – logopedinja
 9. Maja Merlić – Golubić – logopedinja
 10. Miroslava Vrbanić- knjižničarka

Dejan Pandža  -  odjeljenje radne okupacije osoba iznad 21 godine života  u sastavu Centra

Tanja Šac – poludnevni boravak

Njegovateljice:

1. Ivančica Car
2. Alenka Komes

Tajništvo:

 1. Kristina Koprek – tajnica
 2. Vesna Petrlić – administrativni tehničar

Računovodstvo: Spomenka Mikac, dipl.oec.

Tehničko osoblje:

 1. Anita Bajtai
 2. Igor Benjak – domar
 3. Josipa Cepanec – kuharica
 4. Madonna Crlenjak – kuharica
 5. Blaženka Horvat
 6. Marina Geček
 7. Irena Krobot
 8. Karolina Mihoković
 9. Mladen Miholjek