Obavijest o izboru – 2021. najam mult

Obavijest o najp. ponudi-plin 2021

Obavijest o odabiru – 2021

Odluka o odabiru-2021. najam mul

odluka- odabir najpovoljnije ponude 2021

Odluka-najpovoljnija ponuda 2021

ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda – 2021.

Zapisnik o pregledu ponuda – 2021.

Zapisnik o pregledu ponude najam mul. – 2021

Obavijest o izboru – 2020

Obavijest o odabiru – 2020.

Odluka o odabiru-2020.

Odluka-odabir najpov. ponude – 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude_plin

ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda – 2020.

Zapisnik – 2020.

Odluka-početak post. jed. nabave

ponudbeni list -Obrazac 3

Poziv na dostavu ponude

TROŠKOVNIK struja

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave-2017

Ugovor o opskrbi plinom