S prvim danima nove godine možete nas pratiti na novoj mrežnoj stranici

https://centar-tspoljar-vz.skole.hr/