1. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2019.
 2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2020. 
 3. Bilješke uz FI 2021
 4. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA  DO 31. PROSINCA 2022.
 5. Financijsko izvješće 31.12.2020.
 6. Financijski izvještaj
 7. Financijski plan 2018.Obrasci Opći dio_
 8. Izvještaji proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.
 9. Izvještaji proračuna 31.1.2021.
 10. 2019 Obrazac Opći dio i Plan prihoda
 11. Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3
 12. OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA 2019. CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 13. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR – 2021-2023
 14. Obrazac rashodi i izdaci proracunskog korisnika 2019 do 2021.
 15. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 16. OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 17. Plan nabave za 2019. godinu
 18. Plan prihoda_Plan rashoda 
 19. PLAN 2021PROJEKCIJA 22-23
 20. PLAN NABAVE 2021.
 21. PLAN NABAVE 2022.
 22. PLAN 2022 I PROJEKCIJE
 23. PLAN 2023 I PROJEKCIJE
 24. Prijedlog financijskog plana 2020.
 25. REBALANS IV PLANA 2021
 26. REBALANS IV OBRAZLOŽENJE
 27. REBALANS IV OBRAZLOŽENJE
 28. Sažetak FP PK JLPRS 2023-2025