1. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2019.
 2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2020. 
 3. Financijsko izvješće 31.12.2020.
 4. Financijski plan 2018.Obrasci Opći dio_
 5. Izvještaji proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.
 6. Izvještaji proračuna 31.1.2021.
 7. 2019 Obrazac Opći dio i Plan prihoda
 8. OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA 2019. CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 9. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR – 2021-2023
 10. Obrazac rashodi i izdaci proracunskog korisnika 2019 do 2021.
 11. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 12. OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 13. Plan nabave za 2019. godinu
 14. Plan prihoda_Plan rashoda 
 15. PLAN 2021PROJEKCIJA 22-23
 16. PLAN NABAVE 2021.
 17. Prijedlog financijskog plana 2020.
 18. Rebalans plana nabave 2018.
 19. Rebalans plana nabave 2018
 20. Rebalans fin plana 2018
 21. Završni račun_2018
 22. REBALANS IV OBRAZLOŽENJE