U petak, 25. listopada 2019. učenici petog i šestog razreda obilježili su Dan jabuka.

Uvod

Podijeljeni u tri grupe, kroz dva školska sata, odgovarali su na pitanja vezana uz tekst o jabuci, slagali rečenice prema redosljedu događanja, sastavljali dijelove slike u cjelinu i rješavali matematičke zadatke riječima.

Na kraju su se počastili jabukama.

Ovo je bio prvi zajednički rad ove školske godine. Cilj ovakvog načina rada je razvijanje tolerancije i suradnje, razvoj komunikacijskih vještina,  dijeljenje odgovornosti za uspjeh cijele grupe.

R. Kos

Dan jabuka