Učenici  7. a, 7.b i 3 razreda pokazali su svoju kreativnost na satu vjeronauka.  Marljivo su slagali i lijepili crvene niti vune i šareni kolaž papir na pripremljenoj hamer papirnatoj  podlozi.

Pokazali su da jesen  može biti vesela, šarena i malo nespretna.

Ivana Peček