Četiri učenika Centra za odgoj i obrazovanje  koji se pripremaju za Svjetske igre Specijalne olimpijade bilo je pozvano od strane izvršnog direktora Klizačkog kluba Meteor iz Zagreba Borisa Koprivnjaka da odgledaju Međunarodno natjecanje iz brzog klizanja. Sljedeću godinu i oni sami će nastupiti u jednoj od disciplina iz brzog klizanja te im je to bilo učenje na terenu. Tijekom promatranja naučili su mnogo o pravilima, u koju stranu se kliže u krugu, koje su komande startera i još mnogo toga. Kao njihova mentorica pokušavala sam im objašnjavati svaki dio te na što posebno obratiti pažnju da ne dođe do onog najgoreg, a to je diskvalifikacija. Nadam se da ćemo naučeno donekle i mi prezentirati na terenu.

Kristina Kralj