Klikom na naziv pogledaj kratku videouputu.

Prijava u Livewoorksheets (digitalni listić)

Prijava u LearningApps (digitalne vježbe)

Prijava u CiscoWebex  (video sastanak) – uputa za prvi pristup aplikaciji

Prijava u Cisco Webex Meeting (video sastanak)

 

Rad u alatu:

ToonyTool (igranje fotografijom)

BeFunky (kolaž fotografija)

Poster maker (plakat)

Make Beliefs Comix (strip)