Uoči Dječjeg tjedna 2020 COO TŠ sudjelovao je oslikavanjem zida dvorišta Centra za mlade u suradnji sa DND Varaždin. Učenici 8 razreda i prof.lik. Lila Herceg odabrali su razigranu kompoziciju pastelnih boja.

L. Herceg Nenadić