Odgojno-obrazovne skupine A2-7, A1-7, A1-3, A-5, B2-8, četvrti, peti i šesti razredi u veljači su se pridružili dječaku Srećku i psu Šarenku u njihovoj potrazi za velikim moćima. Pažljivo su slušali priču, bili aktivni, u pokretu, pokušali su napraviti sve što su radili Srećko i Šarenko. Trudili su se, vježbali, smijali se, maštali, igrali se, sudjelovali u velikoj avanturi potrage za moćima. Na kraju priče i radionice prepoznali su da su velike moći, poput radosti, ljubavi, dobrote, znatiželje, snage, izdržljivosti i zdravlja već u njima te ih samo trebaju što više koristiti.

Miroslava Vrbanić