kokot

Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Varaždinske županije Kokotiček

je dobrovoljna, neprofitabilna udruga građana sa socijalno humanitarnim ciljem socijalne podrške, unapređivanju kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji. Udruga broji 42 člana sa tendencijom povećanja broja članova. Od toga, većina je bivših učenika Centra Tomislav Špoljar koji su završili obrazovanje u Centru, a putem sustava Socijalne skrbi nisu ostvarili nikakva prava i nisu ni na koji način adekvatno zbrinuti. U Udruzi volonterski rade profesori Centra. Pod stručnim vodstvom i u dobrom raspoloženju, polaznici Udruge druže se svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka – učimo, pjevamo, vježbamo, kuhamo i kreativni smo.

Volonteri udruge: Dejan Pandža, Marin Vučić, Brigita Novaković, Natalija Luić, Gordana Labaš, Karmela Šemiga-Strelec, Ivana Peček, Nevenka Pandža, Ivanka Jakopec, Draženka Topol Vukmirović, Neda Slukić, Jelena Kranjčec, Neda Mikulić, Ivana Sopek, Spomenka Aleksić, Leonardo Šardi

 OIB: 09994303705