Učenici se na stručnu praksu od 1. godine upućuju kod poslodavaca u restorane i kuhinje različitih ugostiteljskih objekata. U 1. i 2. godini školovanja učenici godišnje odrade 490 sati stručne prakse, a na 3. godini 690 sati. Mjesto obavljanja stručne prakse učenicima osigurava škola, te stručnu praksu obavljaju u kuhinjama dječjih vrtića, škola, učeničkom i studentskom domu te restoranima.

Poslodavci i voditelji stručne prakse u osposobljavanju učenika vode se okvirnim programom stručne prakse, a ovisno o mogućnostima i sposobnostima učenika, vrlo često ih osposobljavaju i za zahtjevnije poslove u kuhinji. Rad i uspjeh učenika na stručnoj praksi kontinuirano se prati i ocjenjuje od strane voditelja kuhinje gdje učenik obavlja stručnu praksu. Također sve učenike na praksi redovito obilazi voditelj stručne prakse odnosno mentor učenika, profesor iz Centra koji surađuje s voditeljima kuhinja te prati rad i napredak učenika.