teorija pc

Provođenje nastavnog plana organizirano je na način da su učenici 1. i 2. godine tri dana u školi na nastavi, a dva dana (14 sati) na stručnoj praksi. Dok su učenici 3. godine dva dana tjedno na nastavi, a tri dana (21 sat) na stručnoj praksi.