U tjednu od 19. do 23. travnja 2021. učenici sedmih razreda razgovarali su o reklamama. Istraživali su koje reklame i kako često će se u sat vremena pojaviti reklame na mrežnim stranicama koje posjećuju i na TV programu koji najčešće gledaju.

Zaključili su da se reklame javljaju na svim mrežnim stranicama koje oni posjećuju, TV program se često prekida i reklame traju po 10 minuta ili dulje, a najčešće se reklamiraju trgovački lanci, automobili, lijekovi, cipele i odjevni predmeti.

R. Kos