Učenici 7.a i 8. razreda obilježili su Međunarodni dan tolerancije. Međunarodni dan tolerancije se svake godine obilježava 16. studenoga od 1996. godine, kad je Opća skupština Ujedinjenih naroda pozvala sve svoje članice UN-a na obilježavanje dana poštovanja i uvažavanja drugačijih, u skladu s Deklaracijom o načelima tolerancije UNESCO-a iz 1995. godine koja definira toleranciju ne samo kao moralnu dužnost, već i pravnu i političku obvezu za pojedinca, društvene skupine i države. (preuzeto https://www.hzjz.hr/sluzba-javno-zdravstvo/svjetski-dan-tolerancije/)

Učenici 7.a razreda razgovarali su o toleranciji, različitosti i poštivanju drugih. Izradili su plakat na koji su pisali riječi povezane s tolerancijom i učili hrvatski znakovni jezik.

c2ae34ed4

Učenici 8. razreda su imali zadatak nacrtati i obojati krug bojom po želji. Nakon toga uspoređivali smo nacrtane krugove s obzirom na boju, veličinu i položaj na papiru. Vidjeli smo da nema dva ista kruga, svaki je različit. Sljedeća aktivnost bila je čitanje indijanske predaje “Duga” (zapisala Ann Hope, 1978.). Pouka ove predaje je da trebamo cijeniti jedni druge. Razgovarali smo o tome cijenimo li se mi u razredu međusobno, uvažavamo li jedni druge, jesmo li često u sukobu.  Potom su učenici imali zadatak u paru nacrtati crtež prema predlošku, bez riječi i dogovaranja. Svatko je bio u paru sa svakim. Raspravljali smo s kim im je bilo najlakše raditi, zašto. Učenici su na internetu pretraživali što znači tolerancija. Na kraju su učenici pisali riječi povezane s tolerancijom na hrvatskom, turskom i rumunjskom jeziku.

Tolerance