Svake godine  10. prosinca se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Učenici 8. razreda pričali su o Deklaraciji o ljudskim pravima, o međunarodnim organizacijama koje promiču i štite ljudska prava. Svatko je izradio digitalni plakat u alatu Canva.

R. Kos

Human rights