Varaždin je grad u kojem spavaju anđeli. Ima li ih i u Centru? Pogledajte!

Akciju je u školi pokrenula učiteljica Ivana Sopek, a njezini učenici su pravi anđeli!

R. Kos