U veljači su učenici u sklopu projekta obilježili Dan sigurnijeg interneta. Zadatak je bio kreirati znak za facebook. Učenici su ga krerali od tkanine.

 Made logo

Drugi zadatak bio je izraditi tijesto. Učenici su zamijesili tijesto od brašna, soli i vode, dodali temperu i oblikovali inicijal svog imena. ali prema glagoljici.