Svaka škola partner dobila je zadatak napraviti jedan simbol. Učenici 8. razreda izradili su simbol faceboka od komadića tkanine.