Europski tjedan sporta ove godine obilježava se od 23. do 30. rujna. I naš Centar priključio se obilježavanju na način da su učenici i učiteljice došli u dvoranu te zajednički s učiteljicom tjelesne i zdravstvene kulture pokazali znanje u opće pripremnim vježbama. U vježbanje su se uključile i učiteljice . Najveći cilj je bio da učenici aktiviraju svoje učiteljice te time i sami postanu još više motivirani za tjelesnu aktivnost. Učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture su tijekom tjedna s učenicima na nastavi isto posvetile pažnju zajedničkom vježbanju.  Nekolicina učenika je dobila i prekrasne majice, lopte i vijače.

Kristina Kralj