Učenici 8.a i 8.b razreda zajedno sa svojim voditeljicama 13. 10. 2022. godine posjetili su ciglanu Leier-Leitl u Turčinu i upoznali se s procesom proizvodnje cigle.

Naučili su da sve počinje dovozom gline koja se prenosi u mlin. Tu se glina dobro promiješa te se prolaskom kroz strojeve oblikuje u ciglu i suši.

Nakon toga se peče u velikoj peći. Nakon hlađenja cigla se pakira i odvozi.

Bilo nam je zanimljivo i vrlo poučno.

Patricija Gold

Blaženka Maltar