20230415_110751 (2)

Od 12. do  15. travnja 2023. u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske i suorganizatora Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu održana je Konferencija edukacijskih rehabilitatora 2023. Paralelno s konferencijom u četvrtak je održan Simpozij o autizmu, a u petak simpozij Strukovno obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom – izazovi i prilike. U sklopu konferencije ispred Centra Tomislav Špoljar svoj rad pod nazivom „Domaćinstvo kao dio Tehničke kulture“ predstavile su Renata Kos i Violeta Svetec, a Marin Vučić je imao izlaganje pod nazivom „Obrazovanje u Južnoj Koreji – razlike i sličnosti“. Poster pod nazivom „Komuniciramo slikama“ predstavile su Emili Kuhar i Renata Kos. Konferencija je bila uspješna, dobili smo nova znanja i ideje za rad s našim učenicima. Uspješnosti konferencije je itekako doprinijela svojim radom u Organizacijskom odboru Renata Kos.

M. Vučić