U srijedu 26. travnja učenici 5. razreda posjetili su Reciklažno dvorište Varaždin u koje  mještani odvoze različite vrste otpada. Ljubazni domaćini pokazali su učenicima postupak preuzimanja razvrstanog otpada. Po povratku iz reciklažnog dvorišta učenici su zajednički  kreirali plakat sa spremnicima za papir, plastiku i metal. Svake godine nauče nešto više o odgovornom ponašanju prema prirodi kako bi pridonijeli očuvanju našega planeta Zemlje.

Ksenija  Kezele