Dana 20. 10. 2009. godine bilo je posebno veselo i zanimljivo u našoj maloj, ali marljivoj Školi u bolnici. Obilježavali smo Međunarodni dan jabuka. Taj dan smo se „spojili“ svi u jedan razred i sve je bilo „podređeno“ jabukama. Nastavne listiće iz svih predmeta „okupirale“ su jabuke. Tako se o jabukama pjevalo, jabuke su se zbrajale, crtale, bojale,… A na kraju su se neke od njih i pojele i popile u slatkom i sočnom kompotu!

Natalija Bajs, Jelica Bendelja, Janja Mitrović