- Od rujna 2017. do lipnja 2018. udruga Kokotiček provodit će projekt OPTIMUM koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ovim projektom nastavlja se osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama.

Udruga Kokotiček uspješno je sudjelovala na nekoliko projekata vezano uz pomoćnike u nastavi.

1. Od rujna 2016. do lipnja 2017. udruga Kokotiček uspješno je provela projekt POMAK – POmoć učeniciMa s tešKoćama koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Glavni cilj udruge „Kokotiček“ bio je projektom „POMAK“ osigurati uslugu pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu kojeg provodi Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, a na regionalnoj razini promicati važnost civilnog društva u socijalnom uključivanju i unapređenju kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju. Projekt „POMAK“ sukladan je Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. u poglavlju koje se odnosi na obrazovanje osoba s invaliditetom koje ističe zaštitnu ulogu društva i navodi kako je „potrebno skrbiti o zaštiti ranjivih društvenih skupina kao što su osobe s invaliditetom te djeca s teškoćama u razvoju“ (Vlada Republike Hrvatske, 2007, 1). Ovim projektom neposredno se pridonosi ostvarenju zadanih ciljeva te se potiče angažman jednog pomoćnika na više učenika čime se doprinosi osamostaljivanju učenika.

2. Kao partner Grada Varaždina na projektu ADORA (Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave) održali smo edukaciju budućim pomoćnicima u nastavi.

Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

3. “Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja” (ACTIVE) je IPA projekt kojeg je pokrenuo Grad Varaždin, a Udruga Kokotiček je bila izvoditelj usluga – izrada programa, edukacije i supervizije vezano uz rad pomoćnika u nastavi. Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a završen je krajem veljače 2015.

4. Projekt  “Pomagač u radu s odraslim osobama s teškoćama” prijavili smo kao pojedinačni projekt u kategoriji Javni radovi, a financirao ga je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Projekt je završio u veljači 2015.