Obilježivši Došašće u  subotu 13. prosinca 2014. vrijedne zadrugarke su izložile radove svojih sekcija na štandu u Društvenom domu u Sračincu, gdje je tokom cijelog dana uz prigodnu prodaju bilo i zabavnih događaja.

Dobre domaćice iz Udruge žena brinule su se o gostima i izlagačima te je vrijeme ugodno i brzo proletjelo.

G. Labaš