Na kraju prvog polugodišta  izložili smo radove sekcija Učeničke zadruge u holu novog Centra tako da naše radove roditelji i posjetitelji mogu vidjeti te kupiti poneki poklon za Božić.

G. Labaš

IMG_6411