Pred sam kraj školske godine – u četvrtak, 9. 6. 2016. – trideset veselih zadrugara je otišlo sa svojim voditeljicama u Pizzeriju Santa Marija gdje su se počastili sa pizzama  i sokovima te se tako počastilo za uspjehe u radu i veselo završilo ovu godinu.

G. Labaš