Ove školske godine 100. dan škole obilježava se već treću godinu za redom i u njemu je sudjelovalo 162 nastavnika. Dan je zamišljen kao dan bez knjiga u kojem učenici kroz razne aktivnosti, igre i međupredmetnu povezanost ostvaruju odgojno-obrazovne ciljeve i ishode učenja.

Stoti dan obilježili su učenici kombiniranog razrednog odjela 1. i 3. razreda. Oni su na satu hrvatskog jezika uparivali 100 slika sa 100 riječi, na matematici su mlađi učenici sortirali 100 slamki, a stariji učenici su prebrojavali riječi koje počinju određenim početnim glasom (ukupno 100 riječi) te uspoređivali kojih riječi ima više. Na početku i na završetku svakog sata “hopsnuli” su na svojoj pilates lopti što je ukupno bilo 100 puta. Gradili su toranj od 100 čaša svi zajedno i svatko sam. Za kraj su na papiru ostavili 100 otisaka prstiju.

R. Kos