Učenici Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u Varaždinu sa svojom su radionicom animiranog filma započeli u rujnu 2016 do 2019. godine,  na inicijativu i pod mentorstvom magistre rehabilitacijske edukacije Eve Brlek. Stručni su voditelji Ana Sever i Hrvoje Selec stigli iz Filmsko-kreativnog studija VANIMA, a pomagala je i Dragica Zadravec.

Uz uobičajene pripreme prije nastanka bilo kojeg animiranog filma, valjalo je savladati i različite likovne tehnike, približiti teksture i oblike materijala s kojima se radilo, odnose među predmetima, kontraste i boje, ali i sadržaje i izradu filma prilagodili sposobnostima, drugačijim mogućnostima, potrebama i interesima svakog pojedinog učenika, a konačan je rezultat bio četverominutni animirani film Ples godišnjih doba, koji je premijerno prikazan na kongresu Suvremena edukacija i rehabilitacijska praksa u kontekstu znanstveno utemeljenih pristupa, održanom koncem travnja u Zadru, u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske.

Eva Brlek

Ples godišnjih doba (2017)

Smiješna priča (2018)