Marin Vučić – ravnatelj

Nastavno osoblje:

 1. Emina Ahmetović
 2. Ivana Batinić
 3. Alenka Bočkaj
 4. Patricia Cunjak
 5. Vesna Dugandžić
 6. Petra Gal-Jezidžić
 7. Lana Habuš
 8. Anamarija Harmicar
 9. Lila Herceg Nenadić
 10. Tamara Herjavec Habek – vjeroučiteljica
 11. Ivanka Jakopec
 12. Ksenija Kezele
 13. Ivana Klarić
 14. Ana Konjević
 15. Jasna Koren
 16. Renata Kos
 17. Lorena Kovačić
 18. Kristina Kralj
 19. Andreja Levačić
 20. Jelena Kranjčec Mlinarić
 21. Darija Kulfa
 22. Dragica Kuzman Ahmić
 23. Gordana Labaš
 24. Natalija Luić
 25. Dora Majcen
 26. Blaženka Maltar
 27. Filip Marciuš
 28. Matea Marciuš
 29. Andreja Martinez
 30. Janja Mitrović
 31. Nevenka Pandža
 32. Ivana Peček- vjeroučiteljica
 33. Marina Radosavljević
 34. Ivana Sopek
 35. Mateja Svetec Trčak
 36. Violeta Svetec
 37. Silvio Šantek
 38. Karmela Šemiga Strelec
 39. Vesna Šmaguc Labaš
 40. Edita Štok
 41. Ines van Hoek
 42. Hrvoje Žimbrek
 43. Ines Žukina

Stručni suradnici:

 1. Ana Šamarija – pedagoginja
 2. Patricija Gold – socijalna pedagoginja
 3. Janja Biščević – psihologinja
 4. Klara Kapeš – logopedinja
 5. Ivana Klapež – logopedinja
 6. Emili Kuhar – logopedinja
 7. Lidija Lončarić- logopedinja
 8. Mia Marčec – logopedinja
 9. Maja Merlić – Golubić – logopedinja
 10. Miroslava Vrbanić- knjižničarka

Dejan Pandža  -  odjeljenje radne okupacije osoba iznad 21 godine života  u sastavu Centra

Tanja Šac – poludnevni boravak

Njegovateljice:

1. Ivančica Car
2. Alenka Komes

Tajništvo:

 1. Kristina Koprek – tajnica
 2. Vesna Petrlić – administrativni tehničar

Računovodstvo: Spomenka Mikac, dipl.oec.

Tehničko osoblje:

 1. Anita Bajtai
 2. Igor Benjak
 3. Josipa Cepanec – kuharica
 4. Blaženka Horvat
 5. Marina Geček
 6. Irena Krobot
 7. Darko Majcen
 8. Karolina Mihoković
 9. Mladen Miholjek