Marin Vučić – ravnatelj

Zlatko Bukvić -  pedagog

Nastavno osoblje:

 1. Emina Ahmetović
 2. Ivana Batinić
 3. Alenka Bočkaj
 4. Eva Brlek
 5. Vesna Dugandžić
 6. Petra Gal-Jezidžić
 7. Lila Herceg Nenadić
 8. Tamara Herjavec Habek – vjeroučiteljica
 9. Matea Hunjek
 10. Marija Ivančić
 11. Ivanka Jakopec
 12. Ksenija Kezele
 13. Ana Konjević
 14. Jasna Koren
 15. Renata Kos
 16. Lorena Kovačić
 17. Kristina Kralj
 18. Jelena Kranjčec Mlinarić
 19. Darija Kulfa
 20. Dragica Kuzman Ahmić
 21. Gordana Labaš
 22. Natalija Luić
 23. Blaženka Maltar
 24. Filip Marciuš
 25. Andreja Martinez
 26. Janja Mitrović
 27. Monika Novak
 28. Nevenka Pandža
 29. Ivana Peček- vjeroučiteljica
 30. Mirjana Plantak
 31. Marina Radosavljević
 32. Ivana Sopek
 33. Mateja Svetec
 34. Violeta Svetec
 35. Silvio Šantek
 36. Karmela Šemiga Strelec
 37. Vesna Šmaguc Labaš
 38. Ines Šoštarić
 39. Edita Štok
 40. Ines van Hoek
 41. Hrvoje Žimbrek
 42. Ines Žukina

Stručni suradnici:

 1. Patricija Gold – socijalna pedagoginja
 2. Klara Kapeš – logoped
 3. Ivana Klapež – logoped
 4. Emili Kuhar – logoped
 5. Lidija Lončarić- logoped
 6. Mia Marčec – logoped
 7. Maja Merlić – Golubić – logoped
 8. Miroslava Vrbanić- knjižničarka

Dejan Pandža  -  odjeljenje radne okupacije osoba iznad 21 godine života  u sastavu Centra

Tanja Šac – poludnevni boravak

Njegovateljice:

1. Ivančica Car
2. Alenka Komes

Tajništvo:

 1. Marina Kurolt  – tajnica
 2. Vesna Petrlić – administrativni tehničar

Računovodstvo: Spomenka Mikac, dipl.oec.

Tehničko osoblje:

 1. Anita Bajtai
 2. Josipa Cepanec – kuharica
 3. Blaženka Horvat
 4. Darko Majcen
 5. Karolina Mihoković
 6. Mladen Miholjek
 7. Lidija Sabol