Marin Vučić – ravnatelj

Nastavno osoblje:

 1. Emina Ahmetović
 2. Ivana Batinić
 3. Alenka Bočkaj
 4. Maja Bosilj
 5. Eva Brlek
 6. Vesna Dugandžić
 7. Petra Gal-Jezidžić
 8. Lana Habuš
 9. Lila Herceg Nenadić
 10. Tamara Herjavec Habek – vjeroučiteljica
 11. Helena Hrman
 12. Ivanka Jakopec
 13. Ksenija Kezele
 14. Ana Konjević
 15. Jasna Koren
 16. Renata Kos
 17. Jelena Kovačev
 18. Lorena Kovačić
 19. Kristina Kralj
 20. Jelena Kranjčec Mlinarić
 21. Anamarija Kuček
 22. Darija Kulfa
 23. Dragica Kuzman Ahmić
 24. Gordana Labaš
 25. Natalija Luić
 26. Blaženka Maltar
 27. Filip Marciuš
 28. Matea Marciuš
 29. Andreja Martinez
 30. Janja Mitrović
 31. Monika Novak
 32. Nevenka Pandža
 33. Ivana Peček- vjeroučiteljica
 34. Mirjana Plantak
 35. Marina Radosavljević
 36. Ivana Sopek
 37. Mateja Svetec
 38. Violeta Svetec
 39. Silvio Šantek
 40. Karmela Šemiga Strelec
 41. Vesna Šmaguc Labaš
 42. Edita Štok
 43. Ines van Hoek
 44. Hrvoje Žimbrek
 45. Ines Žukina

Stručni suradnici:

 1. Zlatko Bukvić -  pedagog
 2. Patricija Gold – socijalna pedagoginja
 3. Klara Kapeš – logoped
 4. Ivana Klapež – logoped
 5. Emili Kuhar – logoped
 6. Lidija Lončarić- logoped
 7. Mia Marčec – logoped
 8. Maja Merlić – Golubić – logoped
 9. Miroslava Vrbanić- knjižničarka

Dejan Pandža  -  odjeljenje radne okupacije osoba iznad 21 godine života  u sastavu Centra

Tanja Šac – poludnevni boravak

Njegovateljice:

1. Ivančica Car
2. Alenka Komes

Tajništvo:

 1. Marina Kurolt  – tajnica
 2. Kristina Koprek – tajnica
 3. Vesna Petrlić – administrativni tehničar

Računovodstvo: Spomenka Mikac, dipl.oec.

Tehničko osoblje:

 1. Anita Bajtai
 2. Josipa Cepanec – kuharica
 3. Blaženka Horvat
 4. Irena Krobot
 5. Darko Majcen
 6. Karolina Mihoković
 7. Mladen Miholjek
 8. Lidija Sabol