Marin Vučić – ravnatelj

Nastavno osoblje:

 1. Emina Ahmetović
 2. Ivana Batinić
 3. Alenka Bočkaj
 4. Vesna Dugandžić
 5. Petra Gal-Jezidžić
 6. Lana Habuš
 7. Anamarija Harmicar
 8. Lila Herceg Nenadić
 9. Tamara Herjavec Habek – vjeroučiteljica
 10. Helena Hrman
 11. Ivanka Jakopec
 12. Ksenija Kezele
 13. Ana Konjević
 14. Jasna Koren
 15. Renata Kos
 16. Jelena Kovačev
 17. Lorena Kovačić
 18. Kristina Kralj
 19. Jelena Kranjčec Mlinarić
 20. Darija Kulfa
 21. Dragica Kuzman Ahmić
 22. Gordana Labaš
 23. Natalija Luić
 24. Blaženka Maltar
 25. Filip Marciuš
 26. Matea Marciuš
 27. Andreja Martinez
 28. Janja Mitrović
 29. Monika Novak
 30. Nevenka Pandža
 31. Ivana Peček- vjeroučiteljica
 32. Mirjana Plantak
 33. Marina Radosavljević
 34. Ivana Sopek
 35. Mateja Svetec Trčak
 36. Violeta Svetec
 37. Silvio Šantek
 38. Karmela Šemiga Strelec
 39. Vesna Šmaguc Labaš
 40. Edita Štok
 41. Ines van Hoek
 42. Hrvoje Žimbrek
 43. Ines Žukina

Stručni suradnici:

 1. Zlatko Bukvić -  pedagog
 2. Patricija Gold – socijalna pedagoginja
 3. Klara Kapeš – logopedinja
 4. Ivana Klapež – logopedinja
 5. Emili Kuhar – logopedinja
 6. Lidija Lončarić- logopedinja
 7. Mia Marčec – logopedinja
 8. Maja Merlić – Golubić – logopedinja
 9. Miroslava Vrbanić- knjižničarka

Dejan Pandža  -  odjeljenje radne okupacije osoba iznad 21 godine života  u sastavu Centra

Tanja Šac – poludnevni boravak

Njegovateljice:

1. Ivančica Car
2. Alenka Komes

Tajništvo:

 1. Kristina Koprek – tajnica
 2. Vesna Petrlić – administrativni tehničar

Računovodstvo: Spomenka Mikac, dipl.oec.

Tehničko osoblje:

 1. Anita Bajtai
 2. Josipa Cepanec – kuharica
 3. Blaženka Horvat
 4. Irena Krobot
 5. Darko Majcen
 6. Karolina Mihoković
 7. Mladen Miholjek