1. Statut CTŠ – 6.2.2019.
  2. Dopune Statuta
  3. DOPUNE Statuta-Rana intervencija – 24.9.18.
  4. Izmjene Statuta – listopad 2012.