Obavijest o izboru – 2020

Obavijest o odabiru – 2020.

Odluka o odabiru-2020.

Odluka-odabir najpov. ponude – 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude_plin

ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda – 2020.

Zapisnik – 2020.

Odluka-početak post. jed. nabave

ponudbeni list -Obrazac 3

Poziv na dostavu ponude

TROŠKOVNIK struja

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave-2017

Ugovor o opskrbi plinom