Izmjena plana nabave- br. 1. CTŠ – 2022 G.

Dopuna Plana nabave 2022.- Rebalans IV.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- JN 4-23

Odluka o odabiru i zapisnik

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru najpo. ponude

Odluka o odabiru najpo.ponude

Plan Nabave CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR – 2023

Izmjena i dopuna Plana nabave- 2023

Izmjena-i-dopuna-Plana-nabave-2023- br. 2

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- nabava tonera i tinti za pisače i telefax uređaje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne – jednostavne navbave usluge najma multifunkcijskih fotokopirnih uređaja 

Odluka-najpovoljnija ponuda-catering javna nabava

Odluka-najpovoljnija ponuda-izrada pocinčane ograde javna nabava

Odluka-najpovoljnija ponuda-sredstva za higijenu

Obavijest o izboru – 2021. najam mult

Obavijest o najp. ponudi-plin 2021

Obavijest o odabiru – 2021

Odluka o odabiru-2021. najam mul

odluka- odabir najpovoljnije ponude 2021

Odluka-najpovoljnija ponuda 2021

ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda – 2021.

Zapisnik o pregledu ponuda – 2021.

Zapisnik o pregledu ponude najam mul. – 2021

Obavijest o izboru – 2020

Obavijest o odabiru – 2020.

Odluka o odabiru-2020.

Odluka-odabir najpov. ponude – 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude_plin

ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda – 2020.

Zapisnik – 2020.

Odluka-početak post. jed. nabave

ponudbeni list -Obrazac 3

Poziv na dostavu ponude

TROŠKOVNIK struja

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave-2017

Ugovor o opskrbi plinom