O T V O R E N I    P O Z I V

I

za prikupljanje prijava 20 (korisnika) odraslih osoba s lakšim ili umjerenim intelektualnim teškoćama potencijalnih korisnika usluge poludnevnog boravka u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Jurja Križanića 33, Varaždin.

otvoreni poziv I – RO

O T V O R E N I    P O Z I V

II

za prikupljanje prijava djece korisnika usluge rane intervencije s intelektualnim teškoćama u dobi od 0-3 godine i djecu u dobi od 3-7 godina, a sukladno odredbama članaka 104. stavka 1. alineja 8.; članak 130. i članak 150. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15).

otvoreni poziv II – rana intervencija