NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

učitelj edukacijski rehabilitator – 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitajte  ovdje

Natječaj je otvoren od 28. 11. 2023. do 6. 12. 2023.

Odluka o načinu procjene i vrednovanje kandidata-učitelj edukacijski rehabilitator

Obavijest o natječaju- učitelj edukacijski rehabilitator- 2 izvršitelja na određeno vrijeme

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

stručnog suradnika/ice psihologa/inje - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitajte  ovdje

Natječaj je otvoren od 28. 11. 2023. do 6. 12. 2023.

Odluka o načinu procjene i vrednovanje kandidata-stručni suradnik psiholog

Obavijest o natječaju- stručni suradnik psiholog-neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

STRUČNOG SURADNIKA/ICE PSIHOLOGA/INJE - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitajte  ovdje.

Natječaj je otvoren od 25.9.2023. do 3.10.2023.

Odluka o načinu procjene i vrednovanje kandidata- stručni suradnik psiholog

Obavijest o natječaju- stručni suradnik-psiholog

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

UČITELJA EDUKACIJSKOG REHABILITATORA - 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno koji traje od 25.9.2023.-3.10.2023.

Tekst natječaja pročitajte ovdje.

Odluka o načinu procjene i vrednovanje kandidata- učitelj eduk.reh. određeno nepuno radno vrjieme, 20 sati tjedno

Obavijest o natječaju- učitelj eduk.reh.-određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

UČITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR – 2 (dva) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitajte ovdje
Natječaj je otvoren od 18.9. do 26.9. 2023.

Odluka o načinu procjene i vrednovanju kandidata

Obavijest o natječaju

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

DOMAR/KA – LOŽAČ/ICA, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitajte ovdje
Natječaj je otvoren od 5.9. do 13.9. 2023.

Odluka o načinu procjene i vrednovanje kandidata- domar-ložač 

Obavijest o natječaju- domar-ložač 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup sportske dvorane

 

Prostor se daje u zakup na određeno vrijeme, u školskoj godini  2023./2024. godine, od 4. rujna 2023.- 31. kolovoza 2024.– radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 16,00 do 20,30 sati.
Tekst natječaja pročitajte ovdje.

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

domar/ka-ložač/ica (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje.
Tekst natječaja pročitajte ovdje.
Natječaj je otvoren od 1.6. do 9.6. 2023.

Odluka o načinu procjene i vrednovanje kandidata

Obavijest o natječaju

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

stručni/a suradnik/ca pedagog/inja (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitajte ovdje.

Natječaj je otvoren od 26.4.2023. do 4.5.2023.
Obavijest o načinu i vremenu procjene kandidata prijavljenih na natječaj- stručni-a suradnik-ca pedagog-inja

Rang lista vrednovanja kandidata prema broju bodova nakon testiranja (pismene provjere)

Obavijest o natječaju za radno mjesto stručnog-e suradnika-ice pedagoga – inje

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

učitelj edukacijski rehabilitator – 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitajte  ovdje.

Natječaj je otvoren od 17.4.2023. do 25.4.2023.

Obavijest o načinu i vremenu procjene kandidata- učitelj eduk. reh.

Rang lista vrednovanja kandidata prema broju bodova nakon testiranja ( pismene provjere)

Obavijest o natječaju- edukacijski rehabilitator

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

KUHAR/ICA – jedan izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitjte ovdje . Natječaj je otvoren od 5.4.2023. do 13.4.2023.

Obavijest o načinu i vremenu procjene kandidata- kuhar/ica

Obavijest o natječaju- kuhar-ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

UČITELJ/ICA EDUKACIJSKI REHABILITATOR- jtri izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitjte ovdje. Natječaj je otvoren od 14. ožujka do 22. ožujka 2023. godine.

Obavijest o načinu i vremenu procjene kandidata- Učitelj Edukacijski rehabilitator

obavijest o natječaju- eduk.rehab.

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

KUHAR/ICA – jedan izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

Tekst natječaja pročitajte ovdje. Natječaj je otvoren od 23.2. do 3.3. 2023.

Odluka o neizboru kandidata

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

DOMAR/KA – LOŽAČ/ICA – jedan izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

Natječaj vrijedi od 19.1.2023. do 27.1.2023.

Tekst natječaja pročitajte ovdje.

Obavjest o načinu i vremenu procjene kandidata- domar-ložač

Obavijest o natječaju- domar-ložač