Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar je posebna ustanova za odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama (čl.12) u razvoju i obuhvaća:

a) osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s lakšim intelektualnim teškoćama i utjecajnim teškoćama u razvoju, ukupno 70 učenika

b) osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s umjerenim i težim intelektualnim teškoćama i utjecajnim teškoćama u razvoju, 83 učenika

c) osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s autizmom i utjecajnim teškoćama u razvoju

d) Program osposobljavanja za stjecanje strukovne kvalifikacije „Pomoćni kuhar i slastičar“ u području ugostiteljstva i turizma, ukupno 22 učenika

e) Program radne okupacije za osobe iznad 21. godine života, 20 osoba

U Centru rade učitelji edukacijski rehabilitatori u razrednoj nastavi i u odgojno-obrazovnim skupinama, predmetni učitelji za predmete Glazbena kultura, Likovna kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, Tehnička kultura, izborni predmet Vjeronauk. Stručni suradnici u Centru su logopedi, knjižničar, socijalni radnik i pedagog, a svima koordinira naš ravnatelj.