STAIRS_logo_basic

Projekt STAIRS – „Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education“, odnosno „Stepenice“ za inovativni pristup inkluzivnom obrazovanju financiran je sredstvima Europske unije iz programa ERASMUS+ K3, a u njemu sudjeluju i  predstavnici naše organizacije sa svojom ekspertizom.

Projekt doprinosi promicanju inkluzivnog obrazovanja i unapređivanju obrazovanja ranjivih društvenih skupina, potpori učiteljima i ravnateljima obrazovnih ustanova u suočavanju s izazovima različitosti te smanjivanju socio-ekonomskih razlika u obrazovnom okruženju. Provodi se kroz razmjenu znanja i iskustava zemalja partnera u projektu, pedagoških centara, lokalnih obrazovnih vlasi te ostalih dionika koji sudjeluju u oblikovanju obrazovnih politika na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Projekt traje od 1.2.2019. –31.1.2022. uz dodatna četiri mjeseca produljenja zbog situacije s pandemijom COVID-19. Tijekom tri godine trajanja projekta rade se preporuke za novi inovativni pristup inkluzivnom obrazovanju u školama partnerskih regija, koji će promovirati i podupirati obrazovanja i treninge za rad s učenicima s posebnim potrebama te ostalim učenicima u nepovoljnom položaju zbog čega su im rezultati učenja i napredovanja slabiji.

Prijavitelj projekta je Tempus Public Foundaon iz Budimpešte (Mađarska) u partnerstvu sa šest država (Češka, Hrvatska, Irska, Mađarska, Slovenija, Portugal), a financiran je sredstvima Europske unije iz programa ERASMUS+ K3.

Varaždinska županija (Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport) sudjeluje kao partner, zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Strojarskom i prometnom školom Varaždin te Fakultetom organizacije i informatike Varaždin.

Primarno ciljana skupina ovog projekta su lokalne vlasti i stvaratelji politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Druga ciljana skupina su praktičari koji rade s ranjivim skupinama, organizacijama mladih, pružatelji usluga, stručnjaci u odgoju i obrazovanju, voditelji ustanova, visokoškolski nastavnici te roditelji i učenici.

U okviru projekta STAIRS izrađene preporuke za nacionalni plan prilagodbe  opširnije

Dodatne informacije o projektu:

https://stairs.tpf.hu/

https://www.varazdinska-zupanija.hr/ustroj/upravna-tijela/upravni-odjel-za-prosvjetu-kulturu-i-sport/kategorija/24-projekti-i-programi.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvX6d645XdP9cW-5RtjjKmpchSZROCxz1

 

Partneri_projekt

 

stairs_01_partnertekep