Odaberite dokument koji želite pregledati:

 1. Antikorupcijski program
 2. Dopune Statuta
 3. DOPUNE Statuta-Rana intervencija – 24.9.18.
 4. Etički kodeks
 5. Godisnje_izvjesce 2018
 6. Godisnje_izvjesce
 7. Godišnji plan i program 2022-2023
 8. inozemna obrazovna kvalifikacija – zahtjev
 9. Izjava  o nepostojanju sukoba interesa
 10. Izmjene Statuta – listopad 2012.
 11. Katalog informacija
 12. Katalog_informacija 2011
 13. Kućni red
 14. Kurikulum
 15. Obavijest_novi Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 16. Odluka_-Katalog_informacija
 17. odluka o pismenom ovlaštenju za kupovinu
 18. Odluka o odabiru i zapisnik
 19. Odluka- zabrana pušenja
 20. Odluka-zabrana korištenja sredstava ovisnosti
 21. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
 22. Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih dokumenata
 23. procedura blagajničkog poslovanja
 24. procedura izdavanja i obračuna putnih naloga
 25. procedura upravljanja i raspolaganja imovinom
 26. PROCEDURA-ZAPRIMANJA-RACUNA
 27. Statut CTŠ – 6.2.2019.
 28. SKUP RADNIKA zapisnik-10.12.19.

Financijska izvješća,  pravilnike  i zapisnike sa sastanaka Školskog odbora potražite u sljedećim mapama:

Financijska izvješća

Pravilnici

Školski odbor