Odaberite dokument koji želite pregledati:

 1. Antikorupcijski program
 2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
 3. Dopune Statuta
 4. DOPUNE Statuta-Rana interv. – 24.9.18.
 5. Etički kodeks
 6. Financijski plan 2018.Obrasci Opći dio_
 7. Godisnje_izvjesce 2018
 8. Izjava  o nepostojanju sukoba interesa
 9. Izmjene Statuta – listopad 2012.
 10. Katalog informacija
 11. Katalog_informacija 2011
 12. Kućni red
 13. Odluka_-Katalog_informacija
 14. Odluka o odabiru i zapisnik
 15. Odluka- zabrana pušenja
 16. Odluka-zabrana korištenja sredstava ovisnosti
 17. 2019 Obrazac Opći dio i Plan prihoda
 18. OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA 2019. CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 19. Obrazac rashodi i izdaci proracunskog korisnika 2019 do 2021.
 20. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 21. OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 22. Plan nabave za 2019. godinu
 23. Plan prihoda_Plan rashoda 
 24. Prijedlog financijskog plana 2020.
 25. Rebalans plana nabave 2018.
 26. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
 27. Pravilnik bagatelna nabava skole 2014 (1)
 28. Pravilnik o korištenju mobitela
 29. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
 30. Pravilnik o pedagoškim mjerama 2010.
 31. Pravilnik o radu 2015
 32. Pravilnik o radu školske knjižnice OŠ- 09.
 33. PRAVILNIK – usluga rane intervencije i poludnevnog boravka
 34. Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda OŠ
 35. Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 36. Pravilnik o unutarnjem redu
 37. Pravilnik  o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 38. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
 39. Pravilnik o zastiti na radu-2015
 40. Pravilnik o zaštiti od pož. 2009
 41. Pravilnik o računovodstvu
 42. PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA
 43. Rebalans plana nabave 2018
 44. Rebalans fin plana 2018
 45. Statut CTŠ – 6.2.2019.
 46. Školski-kurikulum-2018-2019
 47. Zapisnik sa 16. sjednice ŠO Centra T. Špoljar – 17.1.19.
 48. Zapisnik sa 18. sjednice ŠO-Statut-6.2.19.
 49. Zapisnik sa 19. sjednice ŠO Centra T. Špoljar – 21.2.2019.
 50. Zapisnik-27.9.2019.
 51. Zapisnik sa 25. sjednice ŠO Centra T. Špoljar-5.11.2019
 52. Zapisnik sa 26. sjednice ŠO_15_11
 53. Zapisnik sa 28. sjednice ŠO Centra T. Špoljar
 54. VIJEĆE RODITELJA Zapisnik -10.12.19.
 55. Zapisnik učiteljsko vijeće -izbor ravnatelja-10.12.19.
 56. SKUP RADNIKA zapisnik-10.12.19.
 57. Završni račun_2018