Odaberite dokument koji želite pregledati:

 1. Antikorupcijski program
 2. Dopune Statuta
 3. DOPUNE Statuta-Rana intervencija – 24.9.18.
 4. Etički kodeks
 5. Godisnje_izvjesce 2018
 6. Godišnji plan i program 
 7. Izjava  o nepostojanju sukoba interesa
 8. Izmjene Statuta – listopad 2012.
 9. Katalog informacija
 10. Katalog_informacija 2011
 11. Kućni red
 12. Kurikulum
 13. Odluka_-Katalog_informacija
 14. odluka o pismenom ovlaštenju za kupovinu
 15. Odluka o odabiru i zapisnik
 16. Odluka- zabrana pušenja
 17. Odluka-zabrana korištenja sredstava ovisnosti
 18. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
 19. procedura blagajničkog poslovanja
 20. procedura izdavanja i obračuna putnih naloga
 21. procedura upravljanja i raspolaganja imovinom
 22. procedura zaprimanja i provjere računa
 23. Statut CTŠ – 6.2.2019.
 24. SKUP RADNIKA zapisnik-10.12.19.
 25. 32. el.sjednica ŠO -Statut

Financijska izvješća,  pravilnike  i zapisnike sa sastanaka Školskog odbora potražite u sljedećim mapama:

Financijska izvješća

Pravilnici

Školski odbor