Odaberite dokument koji želite pregledati:

 1. Antikorupcijski program
 2. Dopune Statuta
 3. DOPUNE Statuta-Rana interv. – 24.9.18.
 4. Etički kodeks
 5. Financijski plan 2018.Obrasci Opći dio_
 6. Godišnji plan i program-2018-2019 
 7. Godisnje_izvjesce 2018
 8. Izjava  o nepostojanju sukoba interesa
 9. Izmjene Statuta – listopad 2012.
 10. Katalog informacija
 11. Katalog_informacija 2011
 12. Kućni red
 13. Odluka_-Katalog_informacija
 14. Odluka o odabiru i zapisnik
 15. Odluka- zabrana pušenja
 16. Odluka-zabrana korištenja sredstava ovisnosti
 17. Obrazac rashodi i izdaci proracunskog korisnika 2019 do 2021
 18. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 19. OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR
 20. Plan nabave 2018.
 21. Plan nabave za 2019. godinu
 22. Plan prihoda_Plan rashoda 
 23. Rebalans plana nabave 2018.
 24. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
 25. Pravilnik bagatelna nabava skole 2014 (1)
 26. Pravilnik o korištenju mobitela
 27. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
 28. Pravilnik o pedagoškim mjerama 2010.
 29. Pravilnik o radu 2015
 30. Pravilnik o radu školske knjižnice OŠ- 09.
 31. Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda OŠ
 32. Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 33. Pravilnik o unutarnjem redu
 34. Pravilnik  o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 35. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
 36. Pravilnik o zastiti na radu-2015
 37. Pravilnik o zaštiti od pož. 2009
 38. Pravilnik o računovodstvu
 39. Rebalans financijskog plana 2017.g.
 40. Rebalans plana nabave za 2017. godinu
 41. Rebalans plana nabave 2018
 42. Rebalans fin plana 2018
 43. Statut CTŠ – 6.2.2019.
 44. Školski-kurikulum-2018-2019
 45. Zapisnik s 13 sjednice ŠO Centra T Špoljar- 24 9 18
 46. Zapisnik sa 15. sjednice ŠO Centra T. Špoljar-26.11.2018.
 47. Zapisnik sa 16. sjednice ŠO Centra T. Špoljar – 17.1.19.
 48. Zapisnik sa 18. sjednice ŠO-Statut-6.2.19.
 49. Zapisnik sa 19. sjednice ŠO Centra T. Špoljar – 21.2.2019.
 50. Zapisnik-27.9.2019.
 51. Završni račun_2018
 52. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE