LogoKrajem mjeseca veljače naš Centar uključio se u projekt Sigurnije škole i vrtići.
“Cilj projekta „Sigurnije škole i vrtići”: Razvoj online platforme za sigurne i dobro pripremljene osnovne škole i vrtiće za izvanredne situacije“ je staviti naglasak na životno važne teme Prve pomoći (PP), Pripreme za izvanredne situacije (PIS), Psiho-socijalne pomoći (PSP) te podići svijest o sigurnosti u školama i vrtićima.”
(preuzeto sa stranice HCK)

Na platformi je postavljeno 40-ak aktivnosti i popratnih materijala koji uključuju opsežnu zbirku alata, aktivnosti, vježbi i igara u područjima pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školi/vrtiću.

Ovisno o zahtjevima aktivnosti i dosegu provedbe razredi prikupljaju bodove za svoju školu. Kada prikupe 20 i više bodova ostvaruju pravo na oznaku “Sigurna škola/vrtić.

Aktivnosti koje smo proveli:

Upoznavanje sa žurnim službama
opširnije

Broj žurnih službi
opširnije

Prva pomoć u predloženim problemskim situacijama
opširnije

Ringe, ringe potres
opširnije

Demonstriranje sigurnog položaja u slučaju potresa – “1, 2, 3, potres!”
opširnije

Podizanje pripravnosti za potrese među učenicima
opširnije

Sagni se, prekrij i drži za
opširnije

Sigurno mjesto u školi
opširnije

Ponašanje i oblačenje
opširnije

Nošenje s neugodnim osjećajima
opširnije

Igra ogledala
opširnije

Moje je tijelo moje – podizanje svijesti o nasilju nad djecom
opširnije

 

Početkom lipnja primili smo oznaku “Sigurna škola”.