Učenici 7.a i 7.b razreda sudjelovali su u radionici “Prva pomoć u predloženim problemskim situacijama”.

Učiteljica Renata stavila je na pano sliku pa su učenicu komentirali što vide na slici (krvarenje iz nosa). Iznijeli su svoje vlastito iskustvo: je li im ikad išla krv iz nosa, zašto i što su poduzeli. Učenici su iznijeli da im je krv išla nakon udarca, odnosno kad su imali glavobolju. Većina njih je umila lice, obrisala nos, neki su u nos nagurali maramicu, neki su zabacili glavu i čekali. Nakon toga učiteljica je podijelila listiće s uputama što poduzeti u slučaju krvarenja iz nosa pa su svi raspravljali što su dobro napravili, a što bi trebalo drugačije i vježbali kako nagnuti tijelo i glavu prema naprijed.

U drugom dijelu radionice učiteljica je pitala učenike koji dio tijela još može krvariti i kako dođe do toga. Učenici su iznijeli da se mogu porezati, pasti, može ih ugristi pas, ogrepsti mačka, može nešto pasti na njih. Učiteljica je potom pokazala sliku na kojoj je dječak pao s bicikla i ogrebao se. Učenici su iznijeli svoja iskustva o padu s bicikla i načinu zadobivanja ogrebotine te što su poduzeli. Nakon toga čitali su upute o pružanju prve pomoći kod ogrebotine te raspravljali što su napravili dobro, što ne.  Na kraju su jedan drugom lijepili flastere na mjesto „ogrebotine“.

R. Kos