Tijekom mjeseca studenog socijalna pedagoginja Centra provela je radionice s učenicima petog, sedmih i osmog razreda.

Učenicima je objašnjen pojam puberteta, u suradnji s učenicima nabrojene su tjelesne, emocionalne, ponašajne, kognitivne i konativne promjene u razdoblju puberteta. Učenicima se prezentira crtež ljudskog tijela (muškog i ženskog) prije puberteta, za vrijeme puberteta i u odraslosti. Učenicima se objašnjavaju značajke dobrog (pristojnog) i lošeg (nepristojnog) dodira. Prikazuju im se nacrtani primjeri dodira i oni procjenjuju (dizanjem simbola za primjereno i neprimjereno) radi li se o dobrom ili lošem dodiru. Nakon vježbe, učenici na silueti ljudskog tijela zelenom bojom ispunjavaju dijelove tijela na kojima ih se može dodirivati, a crvenom bojom dijelove tijela na kojima bi zabranili da ih se dodiruje. Učenicima se naglašavaju poželjne reakcije na nepoželjan dodir. Kroz igru uloga uči ih se reći – NE kad se osjećaju neugodno zbog nepoželjnog dodira. Nakon individualnog rada na velikoj silueti ljudskog tijela voditeljica i/ili učenici boje zelenom bojom područja za koja se većina u razredu složila da su ok za dodirivanje i crvenom bojom područja za koja smatraju da nisu ok za dodirivanje. Plakat ostaje u razredu. Učenicima viših razreda (7.B, 8.r) održava se predavanje o reproduktivnom sustavu i odgovornom spolnom ponašanju.

P. Gold