U uvodnom dijelu sata učenici OOS A2- 6, OOS A7, OOS A2- 3 su trebali na pljesak rukama i uzvik „Potres!“  pokazati ono što misle da trebaju napraviti u slučaju potresa.  Nakon toga sa učenicima se razgovaralo o tome što je potres, kada dolazi do potresa i što trebamo tada učiniti (kratko, pojednostavljeno). Učiteljice Ivana, Janja i Jelena  su demonstrirale sigurnosni postupak, a zatim su učenici izvodili isti postupak prema uputi i demonstraciji. Na kraju aktivnosti sa učenicima se razgovaralo o važnosti ovog položaja i učenici su bojali radni listić.

Ivana Sopek

 

Učenici OOS B2 8 su nakon razgovora o potresu, kako on nastaje, što trebamo činiti za vrijeme potresa, su s učiteljicom razgovarali o tome koje je sigurno mjesto u školi. Važno je maknuti se od teških i opasnih predmeta. Ponovili su da se u učionici treba sakriti pod stol dok potres traje. Učiteljica je objasnila da nakon potresa trebaju polako krenuti van, na otvoreno mjesto. Učenici su vježbali mirno stajanje u redu te kojim putem se treba ići na dvorište škole.

Marina Radosavljević