Učiteljica Ivana je 7. ožujka 2022. sa  učenicima svoje odgojno obrazovne skupine A2 6 provela radionicu o deset lica emocija. Učenicima su prvo podijeljena dva prazna papira i unaprijed pripremljeni materijal s prikazom različitih emocija. Učenici su zamoljeni da odaberu lica s prikazom osjećaja koji bi se mogli javiti tijekom potresa i da ih zalijepe na prvi prazan papir. Nakon što su svi završili, svaki učenik je imenovao  koje je osjećaje izabrao. Slijedila je rasprava o osjećajima koji se javljaju tijekom potresa. Nakon rasprave o osjećajima koji se mogu javiti tijekom potresa, učenici su  na drugi prazan papir nacrtali  tri lica s osjećajima koji se mogu javiti nakon potresa.  Slijedila je rasprava o tome koji se osjećaji mogu javiti nakon potresa i kako se nositi s njima.

Ivana S.

Slika1

Slika2

Slika3

Slika4