Marljive ruke učenika  5. razreda  Luke Markača i učenice 7. b razreda Elvise Horvat  izradile su sliku „Stari grad u Varaždinu“ od izlomljenog stakla.

Slika je nastala u vrtlogu strpljivosti, motivacije i  ljubavi. Na pripremljenu podlogu od slikarskog platna na kojem su iscrtane linije Starog grada u Varaždinu, lijepili su komadiće razbijenog stakla. Nakon što se izrađena podloga osušila, staklo se bojalo različitim bojama za staklo, a rubovi su se orubili crnom konturom. Varaždinski Stari grad naći će svoje mjesto u dalekom Portugalu.

Ivana Peček