Učenici srednje škole vlastitu kreativnost u nastavi na daljinu pokazali su kroz zadatak u predmetu Etika i kultura povodom obilježavanja  Dana planete Zemlje. Njihove radove i poruke možete vidjeti u digitalnoj knjizi.

Tamara Herjavec Habek

Book titled 'DAN PLANETA ZEMLJE'Read this book made on StoryJumper