Učenici 6. razreda su i ove godine raznim aktivnostima 19. veljače obilježili 100. dan škole.

Izradili su brojku 100 zabijanjem čavlića i preplitanjem vune.

Pomoću kartica su slagali riječi koje u sebi sadrže slog sto te napisali te riječi.

Prisjetili su se i imenovali dio tijela koji u sebi sadrži slog sto – STOpalo, crtali ga, označili njegove dijelove i na internetu tražili zanimljivosti o stopalu.

Riješili su 100 zadataka množenja jednoznamenkastih brojeva podijeljeni u parove.

Razrednica:
Blaženka Maltar