Slika1

Podizanju svjesnosti o potpomognutoj komunikaciji se posvećuje cijeli mjesec listopad. U našem Centru su se kroz ovaj mjesec provodile različite aktivnosti vezane za potpomognutu komunikaciju. Izrađene su kartice na uzicama za brzu komunikaciju, provedene su radionice o potpomognutoj komunikaciji s učenicima te je provedena „tiha“ kava uz PK za djelatnike Centra, a sve s ciljem podizanja svijesti o važnosti potpomognute komunikacije i olakšavanja komunikacije učenicima sa složenim komunikacijskim potrebama.

Logopedinje su izradile komunikacijske simbole na uzicama za nošenje oko vrata koje su namijenjene za učitelje koji u svojim razredima i skupinama imaju učenike sa složenim komunikacijskim potrebama.

Slika2

Još jedna od aktivnosti za obilježavanje ovog mjeseca bila je kava u zbornici uz potpomgnutu komunikaciju. Ova aktivnost je bila zamišljena kao „tihi“ veliki odmor na kojem bi učitelji i stručni suradnici komunicirali bilo kojim sredstvom potpomognute komunikacije. Za to su logopedinje osmislile komunikacijske ploče, pripremile komunikatore, aplikaciju Cboard na tabletu, a moglo se komunicirati i gestama. Cilj je bio podignuti svijest o potpomognutoj komunikaciji i približiti učiteljima kako u jednostavnim svakodnevnim aktivnostima mogu iskoristiti potpomognutu komunikaciju i dobiti ideje za primjenu PK sa svojim učenicima.

Slika3

Slika4

Kao i proteklih nekoliko godina, održana je i radionica za učenike sedmih razreda naše škole na kojoj su se učenici kroz zabavne i zanimljive aktivnosti upoznali s načinima na koje je sve moguće komunicirati osim govorom.

Slika5

 

Slika6

Logopedinje: Emili Kuhar, Mia Marčec, Ivana Klapež, Klara Kapeš