Zahvaljujući Zakladi ICF logopedinje Mia Marčec i Emili Kuhar su 23. i 24. studenog sudjelovale na edukaciji Nove Reynell razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR. Svrha ove zaklade je da ostvaruje sljedeće svrhe doprinosa: projekte i programe za osnaživanje roditelja, skrbnika i članova obitelji djece s posebnim potrebama, projekte i programe stručnog usavršavanja edukatora i rehabilitatora za rad s djecom s posebnim potrebama, tiskane i elektronske izdavačke aktivnosti usmjerene na razvoj kompetencija i informiranosti, inovativne programe usmjerene na razvoj vještina i znanja djece s posebnim potrebama. Zaklada je prepoznala projekt pod nazivom „Razumijevanje kao preduvjet za govor“ kao vrijedan financiranja te su logopedinje preko njega pribavile i testni materijal i educirale se u primjeni istog.
Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS-HR) jezična je baterija namijenjena logopedima u svrhu procjene jezične sposobnosti na planu razumijevanja i proizvodnje. Primjenom ovog materijala dobivaju se važne dijagnostičke informacije o dječjem jeziku, koliko razumiju jezik i kako ga koriste. NRDLS-HR se sastoji od dvije ljestvice: Ljestvice jezičnog razumijevanja i Ljestvice jezične proizvodnje. Prva ispituje razumijevanje vokabulara i gramatičkih obilježja jezika, dok druga ispituje djetetovu proizvodnju na istim jezičnim obilježjima. Reynell razvojne jezične ljestvice sadrže zanimljive materijale prilagođene djeci, a sastoji se od zadataka koji podsjećaju na igru. Testni materijal sadrži i tri lika (igračke) koji se koriste uz slikovne predloške.
Ljestvice će logopedinje primjenjivati u dijagnostičkom postupku za dobivanje detaljne i sveobuhvatne procjene jezičnih sposobnosti naših učenika. Nakon primjene Ljestvica logopedinje će na temelju dobivenih rezultata kvalitetnije kreirati individualan program rada učenika, a također će primjenom Ljestvica moći evaluirati njegovu učinkovitost.
Zahvaljujemo Zakladi ICF te se nadamo da će i naše sljedeće projekte prepoznati kao važne te da će ih i ubuduće podržati!

Mia Marčec